Krzysztof Czekaj

Specjalista terapii uzależnień. Superwizor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, dyrektor Ośrodka Leczenia Uzależnionych „Szansa” w Pławniowicach.