Uzależnienie od nowych technologii, hejt w sieci i cyberprzemoc w terapii psychologicznej dziecka

Cena: 579,51 zł

Żyjemy w świecie, w którym trudno jest nie mieć do czynienia z nowymi technologiami. W internecie zdobywamy nowe znajomości, tam też sprawdzamy stan konta i płacimy rachunki, czytamy wiadomości, oglądamy seriale. Nawet dorosłym osobom trudno czasem rozgraniczyć świat offline i online.

Skutki przebywania w internecie mogą być pozytywne – to tam przecież szukamy i znajdujemy często pracę, nabywamy wiedzę. Jednak należy pamiętać o negatywnej stronie, takiej jak uzależnienia, hejt w sieci i cyberprzemoc.

Z negatywnymi skutkami trudno jest walczyć szczególnie dzieciom i młodzieży, niejednokrotnie trzeba im w tym pomóc. Jak? Podczas specjalistycznego warsztatu omówimy szczegóły profesjonalnej pomocy – dowiesz się między innymi, jak rozpoznać u dziecka symptomy uzależnienia i na tej podstawie zadecydować o strategii terapeutycznej.

Patroni

Szeroka zawartość kursu „Uzależnienie od nowych technologii, hejt w sieci i cyberprzemoc w terapii psychologicznej dziecka” gwarantuje ogrom wiedzy, którą masz szansę nabyć.

Znajdziesz tu między innymi:

  • wykład szkoleniowy w formie video,
  • materiały, którym pomożesz rodzicom dzieci zmagających się z problemem,
  • wykaz działań do pracy z dziećmi, u których obserwujemy symptomy uzależnienia,
  • strategie zapobiegania cyberprzemocy i agresji w szkołach oraz placówkach edukacyjno-wychowawczych,
  • kryteria i zasady diagnozowania uzależnień,
  • materiały do pracy na lekcjach edukacji medialnej dla nauczycieli i pedagogów,
  • przykłady ćwiczeń do wykorzystania podczas zajęć indywidualnych oraz w grupie,
  • test końcowy, dzięki któremu możesz sprawdzić nabytą wiedzę,
  • certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.

 

Dostęp do materiałów jest całodobowy, z każdego miejsca, z którego możesz łączyć się online.

 

Podczas warsztatów zapoznasz się z metodami stosowanymi przez terapeutów pracujących z ofiarami cyberprzemocy i hejtu w sieci, zaplanujesz proces terapeutyczny, a także dowiesz się, jak współpracować z rodzicami dziecka w celu zoptymalizowania oddziaływań.