Terapia zaburzeń lękowych - wskazówki diagnostyczne do pracy z nastolatkiem

Terapia dzieci i młodzieży

Cena: 99,00 zł

Dzieci i nastolatki w codziennym funkcjonowaniu mierzą się z wieloma trudnościami i stresem związanym ze szkołą, relacjami rówieśniczymi czy rodzinnymi, które jednocześnie mogą stać się czynnikami lękowymi.

Badania pokazują, że na zaburzenia lękowe cierpi od 6 do 20% dzieci i nastolatków. Tak duża powszechność występowania wymaga od psychologów i psychoterapeutów specjalistycznej wiedzy, która umożliwi odróżnienie lęku normatywnego od lęku występującego w wyniku zaburzeń lękowych, postawienie trafnej diagnozy i wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Patroni

Z nagrania dowiesz się:

  • Czym charakteryzują się zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży?
  • Jak rozmawiać z małoletnim klientem, aby uzyskać od niego niezbędne do diagnozy informacje?
  • Jak różnicować lęk normatywny od lęku patologicznego?
  • Na jakie zachowania czy objawy w funkcjonowaniu dziecka lub nastolatka należy zwrócić szczególną uwagę?
  • Jak z pomocą kryteriów diagnostycznych ICD-10 i DSM-V diagnozować zaburzenia lękowe w postaci fobii, lęku uogólnionego (GAD), zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz zespołu stresu pourazowego (PTSD)?
  • Jak skutecznie rozpoznać zaburzenia współwystępujące z zaburzeniami lękowymi?