Sprawdź nowość: karty sensoryczne!

Terapia Integracji Sensorycznej jest kluczowa przy zaburzeniach SI. Najważniejsze jest rozpoznanie zaburzeń i rozpoczęcie leczenia z pomocą terapeuty. Ważne podczas terapii są również ćwiczenia w domu, które powinny być angażujące i atrakcyjne dla dziecka. Z pomocą przychodzą karty sensoryczne, które zawierają w sobie 31 różnych ćwiczeń i zabaw mających na celu rozwój sensoryczny dziecka.

Do kogo są skierowane karty sensoryczne?

Przede wszystkim do rodziców i nauczycieli dzieci w wieku 5-9 lat. Mogą z nich korzystać rodzice dzieci, które mają zdiagnozowane zaburzenia integracji sensorycznej, jak i rodzice dzieci, które nie mają z tym problemu.

Karty sensoryczne to doskonały pomysł na wspólną zabawę rozwijającą zmysły, odbieranie za ich pomocą bodźców z otaczającego świata oraz analizowanie i reagowanie na nie w odpowiedni sposób.

Rolą rodzica jest poprowadzenie zabawy tak, aby dziecko w komfortowy sposób mogło rozwijać integrację sensoryczną. Nie wiesz, jak to robić? Bez obaw! Każda karta zawiera instrukcję dotyczącą przebiegu ćwiczenia i potrzebne do danej zabawy przedmioty.

Dlaczego warto korzystać z kart sensorycznych?

Zaburzenia sensoryczne u dziecka to stan, w którym procesy przetwarzania informacji sensorycznych w mózgu są zakłócone, co może prowadzić do trudności w funkcjonowaniu dziecka w codziennym życiu. Nasze karty sensoryczne zapewniają wszechstronny rozwój dziecka, dzięki czemu może rozwijać swoje umiejętności emocjonalne i społeczne.

Karty sensoryczne są narzędziem, które pomaga w rozwoju kluczowych obszarów, takich jak:

  • percepcja wzrokowa,
  • percepcja emocjonalna i społeczna,
  • percepcja słuchowa
  • koordynacja słuchowo-wzrokowo-ruchowa,
  • motoryka mała,
  • orientacja przestrzenna,
  • koncentracja oraz pamięć.

Dodatkowo, ćwiczenia sensoryczne pozwalają dziecku lepiej odbierać i przetwarzać informacje wzrokowe, co przekłada się na poprawę umiejętności motorycznych, a także uczy rozpoznawania i wyrażania swoich emocji oraz nawiązywania relacji z rówieśnikami i dorosłymi. Ponadto ćwiczenia budują poczucie sprawczości oraz poczucie własnej wartości.

Karty sensoryczne są również pomocne w eliminowaniu lub minimalizowaniu zaburzeń, opierając się na mocnych stronach dziecka. Dlatego korzystanie z kart sensorycznych jest zalecane dla każdego dziecka w wieku przedszkolnym i w klasach I-III.

Specjalistyczna wiedza w zasięgu ręki

Karty sensoryczne zostały stworzone przez Alinę Jakubowską i Justynę Kapuścińską-Kozakiewicz jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli oraz rodziców dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Alina Jakubowska jest doświadczonym nauczycielem z kilkudziesięcioletnim stażem pracy w przedszkolu i szkole na różnych etapach edukacyjnych, a także Ekspertem MEN ds. Awansu Zawodowego Nauczycieli. Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz jest nauczycielką, pedagożką oraz właścicielką gabinetu terapeutycznego Zmysłek Centrum Rozwoju i Wsparcia Dziecka, gdzie prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej.

Karty te powstały na bazie doświadczeń z prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz z pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Ich celem jest zapewnienie czytelnej, estetycznej, atrakcyjnej wizualnie i rzeczowej pomocy dydaktycznej dla rodziców, którzy chcą pomóc dzieciom w nauce i rozwoju oraz w domowym wsparciu terapii SI.

Karty sensoryczne znajdziesz tutaj: www.literka.pl/karty-sensoryczne