Nieśmiałość i wycofanie społeczne dzieci w wieku przedszkolnym

Cena: 14,90 zł

Nieśmiałość może utrudniać nie tylko komunikację i relacje społeczne, ale wpływać na poczucie własnej wartości i podejmowane decyzje. Gdy pojawia się w okresie przedszkolnym, nie powinna być ignorowana – bez odpowiedniej pomocy i wsparcie nie minie samoistnie, za to może utrwalić schematy postępowania dziecka i towarzyszyć mu aż do dorosłości. Jak wspierać dzieci wycofane i nieśmiałe podpowiada ta publikacja. Zwraca uwagę na kształtowanie pewności siebie, jak podnieść samoocenę dziecka i jak to robić poprzez zabawę. Informacje dotyczące pojęć i objaśniane definicje, polepszą także samoświadomość na temat powagi problemu nieśmiałości. 

Pomocne wskazówki znajdą tu nie tylko terapeuci, specjaliści, nauczyciele, ale także rodzice, którzy w warunkach domowych szczególnie mogą dopingować czynem swoje nieśmiałe pociechy. 

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jak pomóc dziecku nieśmiałemu i wycofanemu społecznie?
  • Jak rozpoznać dziecko nieśmiałe i wycofane społeczne?
  • Jaki powinien być nauczyciel pracujący z dziećmi nieśmiałymi i wycofanymi społecznie?
  • Jak stworzyć atmosferę bezpieczeństwa i akceptacji?
  • Jak zachęcić dziecko do śmiałego wyrażania myśli?
  • Jak pomóc dziecku pokonać obawy i strach?
  • Jak nawiązać dobre i serdeczne kontakty z dzieckiem nieśmiałym lub wycofanym społecznie?
  • Jak motywować do zmian?
  • Jak kształtować poczucie przynależności?
  • Jak kształtować empatię u dzieci nieśmiałych i wycofanych społecznie?

Zdarza się, że rodzice mają tendencję do modelowania działań dziecka, aby osiągnęło ono sukces na wielu płaszczyznach. Mimo szczerych chęci może to być jednak przeszkodą w budowaniu poczucia własnej wartości dziecka i jego śmiałości. W publikacji omówione problematykę pracy z dzieckiem nieśmiałym w przedszkolu oraz podano wskazówki dla rodziców, nauczycieli, a także uwzględniono scenariusze włączające do zabawy dla dzieci z problemem nieśmiałości, wycofania społecznego, scenariusze zajęć kształtujących umiejętność prawidłowej organizacji rytmu dnia, relaksacji oraz relaksowania się w sytuacjach zmęczenia, scenariusze zabaw integracyjnych dla dzieci młodszych oraz dla dzieci starszych, opowiadania i bajki.