Zmiany prawne w pomocy społecznej na rok 2024

Komentarz prawniczy dla pracowników socjalnych i społecznych

Cena: 39,00 zł

Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r., ogłoszoną w Dzienniku Ustaw pod poz. 1693, znowelizowana została ustawa o pomocy społecznej. Większość zmienionych przepisów weszła w życie od 1 listopada 2023 r. Jednak kilka regulacji obowiązywać zaczęło dopiero w roku 2024 r. Część przyjętych rozwiązań znana była już od chwili pojawienia się projektu nowelizacji, jednak kilka z nich – dodanych w późniejszym procesie legislacji – może zaskakiwać. Przygotowana przez redakcję czasopisma Doradca w Pomocy Społecznej publikacja stanowi przegląd najważniejszych zmian prawnych dla obszaru pracy społecznej i socjalnej wraz z praktycznymi przykładami ich zastosowania. Do grona autorskiego zaproszone zostały cenione prawniczki: Sylwia Juźwiak, Katarzyna Mełgieś oraz Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz. 
 

Patroni

Jakie zmiany prawne omawiamy? 

  • Praca socjalna w zakładach karnych – wobec kogo może być świadczona i kiedy pracownik jest zobowiązany do jej świadczenia? 
  • Podwyżka kwoty zasiłku stałego – jak w praktyce stosować nowe przepisy? 
  • Uproszczony rodzinny wywiad środowiskowy dla osób korzystających z ŚDS – jakie konkretne zmiany zostały wprowadzone? 
  • Rozszerzenie katalogu instytucji zobowiązanych do udzielania informacji – Jakich instytucji dotyczy? 
  • Usługi sąsiedzkie – kto może je wykonywać oraz wobec kogo są świadczone? 
  • Wsparcie krótkoterminowe w domach pomocy społecznej – rodzaje i standardy w zakresie świadczenia usług oraz przesłanki do uzyskania wsparcia? • Mieszkania treningowe i wspomagane – na czym polega różnica między mieszkaniem treningowym i wspomaganym chronionym? • Rejestr zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych – jakich zdarzeń dotyczy i kto jest zobowiązany go prowadzić? 
  • Przemoc wobec pracowników socjalnych – jak skorzystać z prawa do ochrony? 
  • Regulacje prawne na rzecz wzmocnienia ochrony dzieci – obowiązki pracodawców przed zatrudnieniem osoby pracującej z dziećmi i analiza zdarzeń niepożądanych
  • Przedłużenie ważności orzeczeń i prawa do świadczeń osób niepełnosprawnych – jak te zmiany wspierają niepełnosprawnych?