Tomasz Tokarz

Coach, trener, mediator, wykładowca akademicki. Ukończył studia na Wydziale Nauk Humanistyczno-Pedagogicznych na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2005 obroniłm doktorat. Jest również absolwentem podyplomowych studiów menedżerskich w Wyższej Szkole Bankowej (zarządzanie projektem), Szkoły Trenerów Biznesu „Moderator”, Studiów Zawodowych Coachingu (Mukoid Institute’s Professional Coach Training Program ACSTH), Studium Mediacji (oraz specjalistycznych szkoleń w tym zakresie), Studium Systemowej Terapii Rodzin (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii).