Szczepan Grzybowski

Autor jest psychologiem, doktorantem w Zakładzie Psychofizjologii Instytutu Psychologii UJ. Zajmuje się przede wszystkim problematyką nastroju. Pracuje w zespole badawczym Zakładu Psychofizjologii, który przeprowadza eksperymenty dotyczące funkcjonowania mózgu w trakcie wykonywania zadań pod wpływem leków oddziałujących na pamięć.