Sylwia Cisek

Dr Sylwia Cisek pracuje na Uniwersytecie w Southampton (Wielka Brytania), prowadzi badania nad narcyzmem, konsumpcjonizmem, samooceną i autoprezentacją.