Przemysław Bąbel

Jest psychologiem, zastępcą dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kieruje Zespołem Badania Bólu. Prowadzi badania nad mechanizmami działania placebo i pamięcią bólu. Interesuje się także zastosowaniami analizy zachowania i psychologii pamięci w edukacji. Jest autorem ponad 60 publikacji naukowych, w tym sześciu książek, i przeszło 100 publikacji popularnonaukowych