Prof. dr hab. n. hum. Zbigniew Izdebski

Prof. dr hab. n. hum. jest profesorem Uniwersytetu Zielonogórskiego, pedagogiem, seksuologiem i doradcą rodzinnym. Dziekan Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu oraz kierownik Zakładu Poradnictwa i Seksuologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest też kierownikiem Podyplomowych Studiów Wychowania Seksualnego na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje w Zakładzie Biomedycznych i Psychologicznych Podstaw Edukacji UW. Posiada tytuł Współpracownika Naukowego Instytutu do Badań nad Seksem, Płciowością i Prokreacją im. Kinseya na Uniwersytecie Indiana w USA. Założył Stowarzyszenie do Walki z Dziecięcą Prostytucją i Pornografią PRO-ECPAT.