Maria Molicka

Dr psychologii klinicznej dziecka, była profesor w Instytucie Pedagogicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie, autorka 8 książek dotyczących bajkoterapii, członkini Europejskiego Towarzystwa Psychologii Zdrowia[2].