Małgorzata Lipowska

Jest psychologiem i logopedą. Pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, jest zastępcą dyrektora Instytutu ds. dydaktycznych. Zajmuje się psychologią rozwoju człowieka oraz psychologią kliniczną dzieci i młodzieży.