Kinga Lachowicz-Tabaczek

Dr hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, prowadzi badania nad samooceną, potocznymi koncepcjami natury ludzkiej, tożsamością indywidualną oraz społeczną