Katarzyna Schier

Prof. dr hab. Katarzyna Schier jest psychologiem i psychoterapeutką, pracuje na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Napisała kilka książek, m.in.: Piękne brzydactwo. Psychologiczna problematyka obrazu ciała i jego zaburzeń oraz wydaną ostatnio – Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie.