Katarzyna Bajszczak

Jest psychologiem i seksuologiem klinicznym oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Prowadzi psychoterapię zaburzeń psychicznych i seksualnych osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Pracuje w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” oraz wykłada w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu