Justyna Szachowicz-Sempruch

Doktor nauk humanistycznych, od 30 lat podróżuje po świecie, doświadczając różnych sposobów rozumienia życia. Obecnie współpracuje z Centrum Medycyny Zintegrowanej w Warszawie, prowadzi wykłady na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS oraz terapię w nurcie psychologii zorientowanej na proces pod stałą superwizją.