Jacek Wojtysiak

Dr hab., prof. KUL – jest filozofem, kieruje Katedrą Teorii Poznania na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor książek: Filozofia. Pochwała ciekawości; O słowie „być”; Filozofia i życie; „Dlaczego istnieje raczej coś niż nic? ” Analiza problemu w kontekście dyskusji we współczesnej filozofii analitycznej; Spór o istnienie Boga. Analityczno-intuicyjny argument na rzecz teizmu.