Izabela Barton-Smoczyńska

Jest psychologiem. Pracuje w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Zajmuje się wspieraniem rozwoju osób po kryzysach. Interesuje się sztuką i teatrem. Ma syna. Prowadzi badania nad strategiami radzenia sobie stosowanymi przez kobiety, które przeżyły śmierć dziecka poczętego. Osoby chętne do udziału w tym badaniu, nawet te, które utraciły dziecko kilka lat temu, prosi o kontakt: ibarton@swps.edu.pl, lub zaprasza na stronę internetową: www.poronienia.org.