Ewa Habrat-Pragłowska

Jest doktorem psychologii, adiunktem w Oddziale Chorób Afektywnych II Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a także wykładowcą w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Od wielu lat zajmuje się pracą kliniczną i badawczą nad depresją. Jest autorką i współautorką wielu prac dotyczących tej problematyki. Lubi czytać i słuchać muzyki – od Mozarta do Metalliki.