dr hab. Urszula Zajączkowska

Poetka, botaniczka, bada życie i śmierć roślin.