dr hab. Anna Brytek-Matera

Jest doktorem habilitowanym, profesorem Uniwersy­tetu Wrocławskiego, Kierownikiem Zakładu Psychologii Żywienia oraz Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi – EAT Lab w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, redaktorem naukowym „Psychodietetyki”- pierwszego w Polsce podręcznika zawierającego wiedzę z zakresu żywienia człowieka, dietoprofilaktyki i dietoterapii, stylów jedzenia oraz podstaw prawa żywnościowego.