Dr Ewa Wojtowicz

Doktor nauk humanistycznych, jest psychologiem i doradcą zawodowym. Pracuje w Centrum Pracy i Kariery Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.