Doug Strycharczyk

Jest dyrektorem generalnym AQR International, organizacji uznawanej za jednego z najbardziej innowacyjnych wydawców narzędzi badawczych i testów psychometrycznych na świecie. Jest współtwórcą modelu siły i odporności psychicznej, opracował narzędzia do jej diagnozy. Prekursor stosowania koncepcji odporności psychicznej we wszystkich dziedzinach życia, w których człowiek styka się z wyzwaniami lub czynnikami stresu. Współautor książki Odporność psychiczna. Strategie i narzędzia rozwoju.