Bartłomiej Dzik

Jest ekonomistą, doktorantem Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN, jego główne zainteresowania to: racjonalność ludzkich zachowań oraz psychologia hazardu.