Barbara Szmigielska

Jest pracownikiem naukowym w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się między innymi psychologią dzieci i młodzieży oraz problematyką marzeń sennych. Jest członkiem Association for the Study of Dreams.