Anna Tylikowska

Doktor nauk humanistycznych, jest psycholożką, wykłada na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Prowadzi badania przede wszystkim nad rozwojem osób dorosłych. Konsultuje, wspiera i psychoterapeutyzuje na stronie Integralnie.pl, wykorzystując podejście poznawczo-behawioralne i Gestalt. Jest współautorką idei integralnej psychologii pozytywnej – całościowego podejścia do człowieka, wykorzystującego najnowsze odkrycia psychologii do rozwiązywania problemów i podnoszenia jakości życia.