Anna Mosiołek

Klinika Psychiatryczna NOZ Warszawski Uniwersytet Medyczny, Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.