EBOOK BEZPŁATNIE

Zdrowie psychiczne w szkole

Ankiety dla rodziców

 
Poznanie środowiska rodzinnego ucznia jest niezwykle ważne. Nauczyciel ma wręcz obowiązek zaznajomić się ze specyfiką rodziny oraz prowadzić systematyczną i przemyślaną współpracę pedagogiczną z rodzicami lub opiekunami. Nasze „Ankiety dla rodziców” pozwolą Ci spojrzeć na dziecko oczami ich rodzica. Dzięki nim dowiesz się, na co trzeba zwrócić uwagę podczas edukacji ucznia, a także jakie są oczekiwania rodziców lub opiekunów względem szkoły i wychowawcy.
PATRONAT:

W zestawie
znajdziesz m.in.:

  1. 1. Ankietę dla rodziców dziecka przewlekle chorego
  2. 2. Ankietę dla rodziców na temat ucznia
  3. 3. Ankietę dla rodziców – zapotrzebowanie na zorganizowanie na terenie szkoły zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów
  4. 4. Kwestionariusz wywiadu z rodzicami dziecka z fobią szkolną
  5. 5. Sytuacja społeczna dzieci z rodzin rozbitych – ankieta dla rodziców
  6. 6. Test dla rodziców – nadmierna kontrola
  7. 7. Wywiad z rodzicami przeprowadzony podczas spotkania adaptacyjnego